Gratis offentlig transport


Gratis offentlig transport i kommunen

En stor del af indtjeningen i offentlig transport går til at kontrollere, at de rejsende har billet. I flere kommuner har der været succesfulde forsøgsordninger, hvor flere busruter er blevet gjort gratis.


Gratis offentlig transport indenfor kommunen er en fremragende service at stille til rådighed for borgerne, og i de tilfælde hvor differencen mellem billetindtægterne og udgifterne til kontrol ikke er stor, der bør det være i alles interesse, at ruterne gøres gratis.


Veganerpartiet vil således, for at mindske partikelforurening i byerne, for at spare på klimagasserne og for at give borgerne en dejlig gratis service afsøge mulighederne for, at du kan få gratis offentlig transport indenfor din kommune.