Gennemsigtighed i dyrehold


Gennemsigtighed i kommunens dyrehold


Hvordan bliver dyr behandlet i vores kommune?


I Veganerpartiet mener vi, at dyr skal behandles med respekt og omsorg. Derfor ønsker vi ikke, at kommunerne støtter aktiviteter og indkøb, hvor dyr er indblandet på en måde, hvor de ikke kan udleve deres naturlige adfærd og få naturlige behov opfyldt.


Men vi vil også, som kommunalpolitikere, engagere os i at kortlægge hvilke produktionsformer der er i kommunen. Vi mener at borgere har krav på at vide, hvordan dyrene i deres kommune behandles.

Denne mærkesag er mere principiel og praktisk end den handler om lovgivning. Vi vil kæmpe for, at danskerne får indblik i, hvordan dyrene bliver behandlet. Vi kan bruge det kommunale mandat samt opmærksomheden omkring det på at sprede viden om dyrenes levevilkår, og det har vi intentioner om at gøre i videst muligt omfang.