Cirkulær økonomi i kommunen

Cirkulær økonomi i kommunen


Udvikling af en cirkulær og biobaseret økonomi, der gentænker vores ressourceforbrug og begrænser forurening.


Veganerpartiet ønsker at etablere et økonomisk fokus, der tager hensyn til jordens økosystemer og hele befolkningens livsvilkår ift. fx sundhed, uddannelse, bolig og fødevaresikkerhed.


Vi skal: reduce, reuse, recycle and rethink – vi skal reducere vores forbrug, genbruge hvad vi kan og flere gange, omdanne og genanvende brugte materialer.


Lokal produktion skal langt hen ad vejen favoriseres, og reparationer samt genanvendelse skal sættes i system og styrkes. Derudover skal udbudsprocedurer ændres for at sikre, at alle offentlige indkøb så vidt muligt er gavnlige for dyrevelfærd, social ansvarlighed og beskyttelse af miljø, klima og biodiversitet.