Stop for forurening fra dyrehold

Det skal ikke være usundt at bo i kommunen


Gylle og ammoniakforurening handler ikke kun om, at borgere i landdistrikterne konstant skal skure gyngestativer og facader for alger. Det handler også om slemme lugtgener og helbredsproblemer. Mange borgere oplever desværre, hvordan det er at bo i nærheden af store industrielle dyrelandbrug.


Veganerpartiet ønsker at beskytte borgere mod luftforurening og lugtgener i lokalområdet. De store fabrikker med dyr udgør en betydelig fare og gene for lokale borgere.