Anna Astrid Høy-Nielsen

En grønnere og mere medfølende Region Syddanmark

Mærkesager

Alle skal kunne vælge sund plantemad i det offentlige - ikke mindst på alle hospitaler og plejecentre

En folkesundhedslov med blik for forebyggelse og tryghed for alle

FN’s verdensmål og naturen skal tænkes ind i alle beslutninger i balance med nutidens behov og teknologiHvad vil jeg?

Som offentlige institution, har regionerne et ansvar for at fremme den grønne omstilling.

Der er plads til forbedring i Region Syddanmark og jeg vil gerne være en del af løsningen. Der er nogle tiltag, der kan arbejdes med, så vi fremmer den grønne omstilling.

F.eks., skal alle offentlige institutioner – ikke mindst på alle sygehuse, plejecentre og psykiatrier – tilbyde mindst én plantebaseret mulighed til alle måltider.

Jeg støtter også op om forslaget om en folkesundhedslov. Det er vigtigt med en folkesundhedslov, hvor forebyggelse og tryghed for alle er i fokus.

Som udgangspunkt skal FN’s verdensmål og naturen tænkes ind i alle beslutninger.

Jeg stiller op med Veganerpartiet, fordi jeg vil gerne gøre en forskel og skubbe Region Syddanmark i en grønnere og mere medfølende retning.


Kontaktoplysninger:

Telefon: 31168575 / Email: anna@vgpt.dk