Liselotte Katarina Rotfeld

For dyrene, for sundheden,
for klimaet og miljøet

Mærkesager

1. Plantebaseret mad i det offentlige
* Kommunens institutioner er nødt til at vise vejen. Det offentlige
skal ikke støtte produktioner, hvor dyr bliver mishandlet.
* Det skal være nemt at vælge det grønne, hvis man ønsker det.

2. Antallet af svinestalde og forureningen derfra skal nedbringes.

3. Borgere, som bor ved svinefabrikker og marker med gylle samt pesticider, skal have en stemme i kommunalbestyrelsen

4. Mere natur og mindre foderproduktion.

6. Flere arbejdspladser indenfor grøn omstilling

7. Gennemsigtighed i dyrelandbruget

8. Mindre ammoniakforurening og lugtgener fra landbruget

9. Udfordringer med rotter skal håndteres forbyggende og uden brug af gift. Naturen og biodiversiteten skal beskyttes/fremmes.

Kort om mig

Jeg bor lidt udenfor Næstved på et lille husmandssted - Her bor jeg sammen med min voksne datter. Her bor vi sammen med hunde, katte, frie kaniner, heste, høns, grise, gæs og får. Dyrene er vidt forskellige og fra ligeså forskellige steder, fælles for dem er dog, at de alle er blevet en del af vores lille familie, da ingen anden ville have noget med dem at gøre. Hos os er der masser af plads og højt til loftet, så alle dyrene får del i det gode frie liv.

Til dagligt arbejder jeg som boligrådgiver på et advokatkontor, og er også en del af Elmegaardens Frie Dyr, hvor jeg sammen med de andre fantastiske frivillige i EFD tilbyder de vidt forskellige dyr et fristed. Et helle for menneskets evige jagt efter at tilfredsstille egne behov på bekostning af de omgivelser og uskyldige individer, der måtte komme på tværs.

Jeg er et empatisk, entusiastisk, og meget snaksaglig kvinde, men også meget bestemt i min holdning til, hvad der for mig er en anstændig måde at behandle sansende følende individer. Kan man ikke give dyrene deres naturlige omgivelser at leve frit i, så kan man i hvert fald give dem nogle omgivelser, der kommer tæt på, samt ro og ret til livet.

Jeg er desuden næstforperson i Veganerpartiet Sjælland Storkreds.

Jeg stiller op til kommunalvalget i 2021, da jeg er meget bekymret for dyrene. vores natur og fremtid i Næstved kommune. Det er nu at vi skal have ændret kurs.

Stem på mig, hvis du vil være sikker på, at Næstved kommune bliver en del af den grønne omstilling.

Kontaktoplysninger:

Telefon: 24 24 64 24, Email: liselotte@vgpt.dk