Ole Therkelsen

København - et godt sted at bo


Mærkesager

Bedre forhold for cyklister

Renere vandmiljø - mindre partikelforurening

Mulighed for plantebaseret kost i alle kommunens køkkener

At styrke København som en international metropol og et godt sted at bo


Hvem er jeg?

Civilingeniør fra DTU med speciale i biokemi og levnedsmidler og kandidat i biologi fra KU med speciale i miljøkontrol og økologi. Jeg har arbejdet med miljøproblemer i rådgivende ingeniørfirmaer og undervist hospitalslaboranter og medicinstuderende i kemi og biokemi på Panum i København.

På videnskabeligt grundlag vil jeg arbejde for at udbrede kendskabet til de sundhedsmæssige gevinster ved en plantebaseret kost. Mine store interesser er sundhed, naturbeskyttelse, bæredygtighed og klima. Jeg går ind for at styrke København som en international metropol og et godt sted at bo.

Stem på liste G, hvor G står for grøn.

Kontaktoplysninger:

Tlf: 42 72 14 42

Email: ot@vgpt.dk