Anna Astrid Høy-Nielsen

En grønnere og mere medfølende Odense Kommune

Mærkesager

Alle skal kunne vælge sund plantemad i det offentlige - ikke mindst på alle hospitaler og plejecentre

Styrket kollektiv trafik

FN’s verdensmål og naturen skal tænkes ind i alle beslutninger i balance med nutidens behov og teknologiHvad vil jeg?

Som offentlige institution, har kommunerne et ansvar for at fremme den grønne omstilling.

Der er plads til forbedring i Odense Kommune og jeg vil gerne være en del af løsningen. Der er nogle tiltag, der kan arbejdes med, så vi fremmer den grønne omstilling.

F.eks., skal alle offentlige institutioner – ikke mindst på alle sygehuse, plejecentre og psykiatrier – tilbyde mindst én plantebaseret mulighed til alle måltider.

Jeg støtter også op om forslaget om en styrket kollektiv trafik. Det er vigtigt med en styrket kollektiv trafik, da det er godt for klimaet og ville afhjælpe luftforening.

Som udgangspunkt skal FN’s verdensmål og naturen tænkes ind i alle beslutninger.

Jeg stiller op med Veganerpartiet, fordi jeg vil gerne gøre en forskel og skubbe Odense Kommune i en grønnere og mere medfølende retning.


Kontaktoplysninger:

Telefon: 31168575 / Email: anna@vgpt.dk